Náš tím

Mnohí z našich zamestnancov sa po viac ako 20 rokoch práce vo financiách, administratíve a IT dostali z prevádzkových pozícií na stredné a vyššie manažérske funkcie. Náš tím preto pri podpore klientov čerpá z praxe a osvedčených postupov.

V súčasnosti poskytujeme služby klientom v oblasti obchodu, výroby a služieb. Vážime si dôveru všetkých našich zákazníkov a je pre nás dôležité venovať im starostlivý a kompetentný prístup. Neustále vzdelávanie pracovníkov je preto súčasťou našej podnikovej DNA. Takto sa nám spolu so zákazníkmi darí neustále zlepšovať a rásť.

Kto tvorí náš tím?

Ivana Čarnogurská

Finančný a procesný manažér, konateľka
Spoluzakladateľku spoločnosti Manitek sprevádza záujem o ekonómiu už od štúdií. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe v odbore financie a účtovníctvo. Počas svojej 20 ročnej praxe v oblasti účtovníctva a daní, finančného riadenia, controllingu, implementácie IT systémov pre finančné oddelenia a mapovania procesov, nadobudla viaceré užitočné schopnosti. Patria medzi ne manažérske zručnosti, analytické myslenie, zameranie na detaily, IT zručnosti a asi nikoho neprekvapí, že miluje poriadok nielen v číslach.
Kontakt: +421 948 071 802, ivana.carnogurska@manitek.eu

Martin Čarnogurský

IT a vnútorná správa, konateľ
Spoluzakladateľ spoločnosti absolvoval inžinierske štúdium na Technickej univerzite vo Viedni v odbore informatiky. Viac ako 15 rokov sa venuje vnútornej správe, riadeniu IT, administrácii podnikových IT systémov (IFS, Microsoft 365, M-Files, a ďalšie), SQL dotazom a reportingu v Microsoft Power BI a MS Exceli. V Manitek zodpovedá za bezproblémový chod technológií, ako aj za spokojnosť používateľov. Medzi jeho silné stránky patrí detailná práca, individuálny prístup k ľuďom, empatia a neustála snaha o budovanie korektných vzťahov v rámci tímov. IT používateľov dokáže s trpezlivosťou sprevádzať presne od bodu, v akom sa so svojimi vedomosťami práve nachádzajú.
Kontakt: +421 905 730 347, martin.carnogursky@manitek.eu

Beáta Novosedlíková

Účtovníčka
Absolventka Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave naberá skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní už viac ako 5 rokov. Jej mimoriadne dôležitou vlastnosťou je vysoká úroveň porozumenia a vždy prítomná ochota nájsť rýchle a kvalifikované odpovede na odborné otázky. Tieto predpoklady dopĺňa odolnosť voči stresu a zmysel pre efektívne a účinne odvedenú prácu.

Kontakt: beata.novosedlikova@manitek.eu

Martina Farská

Účtovníčka
Od štúdií na Masarykovej univerzite v Brne sa Martina už 16 rokov pohybuje v oblasti účtovníctva, daní, finančného riadenia, riadenia nákupu, interného práva a ľudských zdrojov. Známa je pre detailnú prácu s číslami. Pohľad na účtovníctvo, dane a ekonomiku je jej veľmi dobre známy z oboch strán, ako z pohľadu interného účtovníka, finančného manažéra a ekonóma, tak aj z pohľadu externého poradcu.Tieto bohaté skúsenosti jej pomáhajú v pochopení potrieb zákazníka. Preferuje automatizáciu na zefektívnenie práce a neúnavne hľadá, kým nenájde podstatu problému, čím nás posúva vpred.

Kontakt: martina.farska@manitek.eu

Zuzana Veselovská

IT a back office support
Zuzana je kostrou nášho back office a IT prevádzky. Je odborníčkou v oblasti správy Microsoft 365, Power BI a dokumentov v M-Files, no predovšetkým hlavná podpora pri používaní ERP systému IFS. Záujem o oblasť informatiky ju sprevádza už od štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podpore užívateľov v IT oblasti, implementácii a správe IT softvéru a asistencii v oblasti back office sa venuje už viac ako 7 rokov. Všetky úlohy zvláda vyriešiť rýchlo, presne a efektívne, vďaka svojej schopnosti myslieť vždy o krok vpred.

Kontakt: zuzana.veselovska@manitek.eu