Používané systémy

Sme aktívni v hľadaní efektívnych riešení pri práci – prácu máme totiž radi, ale voľný čas ešte viac. Preto nám záleží na správnych IT nástrojoch, ktoré nám umožňujú organizovanie práce a spracovanie úloh v optimálnom čase.

IFS ERP System

 • podnikový informačný systém,
 • garantuje autentickosť a dôveryhodnosť dát, o ktoré sa opierame,
 • nemožnosť mazania zadaných dát zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť pre auditorov, finančné alebo štátne inštitúcie,
 • vďaka správnemu nastaveniu systému IFS má vedúci ekonomického oddelenia prehľad o vykonaných a nevykonaných účtovných aktivitách jeho tímu,
 • manažérske účtovanie umožňuje zákazníkovi sledovať ekonomiku na viacerých segmentoch (produkt, zákazka, stredisko,…).

M-Files

 • manažment dokumentačného systému,
 • digitalizácia nielen účtovníctva,
 • online prístup,
 • schvaľovanie dokumentov,
 • tvorba šablón s doťahovaním údajov pri vytváraní dokumentov,
 • užívateľsky nenáročné ovládanie.

Power-bi

 • reportovací informačný systém,
 • profesionálny prehľad údajov vo forme tabuliek a grafov,
 • interaktívne zobrazovanie údajov,
 • tvorba pohľadov užívateľsky nenáročná (nemusíte byť programátor),
 • možnosť automatického sťahovania dát z viacerých zdrojov.

KCRM

 • nástroj pre optimalizáciu a správu úloh a aktivít,
 • evidencia úloh a termínov a sledovanie ich plnenia,
 • zadávanie pracovných aktivít a vyhodnocovanie pracovného času na produkty a klientov,
 • evidencia dochádzky.

Confluence

 • nástroj pre správu vzdelávacích materiálov a návodov,
 • interaktívne zdieľanie dokumentov,
 • spolupráca pri obsahu,
 • prehľadné zdieľanie získaných školiacich materiálov.