Naše služby

Vlastníte malý alebo stredný podnik (MSP) a máte pocit, že ste preťažený riadením financií a podnikových procesov? Vaša ekonomická agenda nie je dostatočne rozsiahla pre interného ekonóma, ale povaha vášho podnikania si vyžaduje osobu, ktorá sa bude zaoberať ekonomickými problematikami? Pomôžeme vám širokým rozsahom služieb v oblasti účtovníctva, finančného kontrolingu, interných procesov, IT a administratívnej podpory. Vy aj vaši zamestnanci sa tak budete môcť bezstarostne venovať vašim zákazníkom a biznisu.

Účtovníctvo,
dane a mzdy

Chceli by ste mať prehľad o aktuálnom stave výnosov a nákladov vždy po ruke? Potrebujete posilniť kapacity v oblasti mzdovej evidencie? Zabezpečíme vám rýchly prístup ku kľúčovým informáciám z účtovníctva a poradíme vám v oblasti daní.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • daňové poradenstvo,
 • manažérske účtovníctvo,
 • spracovanie mzdovej agendy,
 • vedenie mzdovej evidencie.

Reporting,
Controlling

Viete, ako správne oceniť vaše produkty a služby? Ktorú zákazku sa vám oplatí vziať? Naučíme vás lepšie nakladať s vaším časom aj firemnými peniazmi.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • reporting a vykazovanie účtovných a ekonomických dát,
 • kalkulácia produktov a služieb,
 • podpora konateľov pri komunikácii a spolupráci s inštitútmi alebo právnymi zástupcami,
 • príprava dokumentov pri schvaľovaní úverov, leasingov.

Business
podpora

Chýba vám vo firme osoba, ktorá dohliada na ekonomický chod a nielen na účtovné a daňové povinnosti? Nemáte čas obiehať finančné inštitúcie a pripravovať nekonečné dokumenty pri schvaľovaní úveru a leasingov? Zverte nám svoju dôveru pri zastupovaní na úradoch.

Interné
procesy

Cítite, že váš tím by mohol fungovať efektívnejšie, no ste zahltený dôležitejšími pracovnými úlohami? Posvietime si na vašu organizačnú štruktúru aj dodržiavanie smerníc.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • mapovanie interných podnikových procesov,
 • spracovanie interných školiacich materiálov,
 • audit dodržiavania interných procesov,
 • vypracovanie interných smerníc.

Zaškolenie
pracovníkov
na oddeleniach

U našich zákazníkov sa zaujímame o fungovanie firmy ako celku, nie iba o účtovné oddelenie. Máme rokmi trénovaný zmysel a skúsenosti pre riadenie interných procesov aj školenie pracovníkov.

Archivácia a
dostupnosť právnych
dokumentov v
softvérovom riešení

Čo všetko má obsahovať dodávateľská zmluva? Ako chrániť citlivé dokumenty pred neoprávneným prístupom? Nechajte si poradiť od našich právnikov a IT expertov. Účtovné a ostatné dôležité dokumenty vám pomôžeme bezpečne archivovať a sprístupniť online.

Zabezpečíme pre vás správu balíka office 365, archiváciu dokumentov, bezpečnosť dát. Radi sa s vami pozrieme aj na dostupné softvérové riešenia pre riadenie vašej firmy.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • príprava dokumentov s naším právnikom,
 • správa zmlúv a dokumentov,
 • digitalizácia firemných dokumentov a dát,
 • online prístup k dokumentom pre zákazníkov.

IT podpora

Je počítač vašou spásou aj prekliatím? Pomôžeme vám so správou elektronických zariadení a naučíme vás ako jednoducho a bezpečne zdieľať pracovné dokumenty v rámci firmy.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • užívateľská podpora IT,
 • administrácia a správa ERP systému alebo iného systému,
 • SQL reporting,
  správa a administrácia systému Microsoft 365,
 • backup dát, backup systému Microsoft 365, správa hesiel na podnikovej úrovni,
 • operatívna podpora podnikových IT systémov a komunikácia so systémovými maintenance partnermi,
 • asistencia pri implementácii ERP softvéru,
 • migrácia dát.

Expert v ERP
Systéme IFS
Financie

Máme za sebou už 17 rokov skúseností s modulom Financie, Nákup a Projekt managment. Práca s dátami a ERP systémom nás baví, pričom dôveru budujeme na dátach a výsledkoch.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • podpora v moduloch Financie, Nákup, Sklady, Projektový Management,
 • zaškolenie nových zamestnancov do práce s IFS, 
 • preškolenie skúsených IFS užívateľov, 
 • operatívne alebo dočasné zastupovanie zamestnancov pri práci v IFS (dovolenky, choroby, personálne zmeny), 
 • podpora IFS užívateľov pri nastaveniach pre efektívnejšie využívanie systému,
 • spoločné vypracovanie efektívnych procesov v IFS,
 • poradenstvo pri implementácii IFS.

Back Office
podpora

Potrebovali by ste ďalší pár šikovných rúk, ktorý by vám zorganizoval služobnú cestu, či „obehal“ úrady? Nemáte kapacitu na spracovanie dokumentácie k vyúčtovaniu služobných ciest? Pre nás je to maličkosť. Zákazníci nám dôverujú aj v oblasti zadávania platobných príkazov.

Čo zahŕňajú naše služby?

 • preberanie a doručovanie pošty,
 • organizovanie služobných ciest,
 • spracovanie vyúčtovania služobných ciest,
 • zadávanie platobných príkazov,
 • komunikácia s dodávateľmi.

Hranice nás
nezastavia

Sme partnerom pre účtovníctvo vo viacerých štátoch Európy. Vďaka zahraničným pracovným skúsenostiam a spoluprácam vám vieme zabezpečiť služby nielen pre slovenskú, ale aj českú, rakúsku a belgickú legislatívu.

Zabezpečujeme vedenie účtovníctva a daňových povinností spoločností v krajinách:

 • Slovensko
 • Česko
 • Rakúsko
 • Belgicko