Digitálne účtovníctvo vs. účtovníctvo v papierovej forme

Výhody digitálneho účtovníctva
29 januára, 2024 admin

V dnešnej dobe, keď sa celý svet posúva smerom k digitalizácii a automatizácii, nie je prekvapujúce, že zmenami prechádza aj oblasť účtovníctva. Firmy sa stále viac prikláňajú k praktickejšiemu a ekologickejšiemu spôsobu ekonomického riadenia podniku. V tomto článku sa pozrieme na výhody digitálneho účtovníctva vedeného profesionálmi, aj na dôvody, prečo by mohlo byť správnou voľbou práve pre vašu firmu.

Efektívnosť, komplexnosť a časová úspora

Jedným z hlavných prínosov digitálneho účtovníctva je jeho schopnosť zvýšiť efektívnosť práce. Vďaka automatizácii mnohých úloh, ako sú napríklad záznamy transakcií, faktúr a platobných príkazov, môžu profesionálni účtovníci ušetriť veľké množstvo času. Tým pádom sa môžu venovať komplexnejším úlohám a stratégiám, čím prispievajú k zvyšovaniu hodnoty svojej práce. 

V Manitek nie je našou prácou len nahadzovanie čísel a tabuľkové výpočty. Naším hlavným poslaním je prinášať komplexný pohľad na ekonomiku spoločnosti. Navrhujeme riešenia, ktoré firme pomáhajú napredovať a robiť efektívnejšie rozhodnutia. To sa nám darí dosahovať vďaka spoľahlivým softvérovým riešeniam, ktoré okrem správy účtovníctva uľahčujú aj riadenie interných procesov. 

Naším každodenným pomocníkom je efektívny a presný softvér ERP (Enterprise Resource Planning) systému IFS. Hlavné dôvody, pre ktoré dôverujeme ERP systému sme spísali v ďalšom článku.

Presnosť a minimalizácia chýb

Digitálne účtovníctvo eliminuje riziko ľudských chýb spojených s ručným zaznamenávaním údajov. Profesionálni účtovníci majú prístup k sofistikovaným softvérovým nástrojom, ktoré automaticky kontrolujú správnosť údajov a upozorňujú na potenciálne nezhody. Týmto spôsobom sa znižuje riziko chýb a zabezpečuje sa vyššia úroveň presnosti. 

Jednoduchá spolupráca a komunikácia

Digitálne účtovníctvo uľahčuje spoluprácu medzi účtovnou kanceláriou a klientmi. Elektronický prístup k účtovným dokumentom umožňuje okamžité zdieľanie informácií a komunikáciu v reálnom čase. Účtovníci tak majú prístup k dôležitým údajom z akéhokoľvek miesta kedykoľvek ho potrebujú. To nielenže urýchľuje procesy, ale aj zvyšuje transparentnosť a dôveru medzi účtovnou kanceláriou a klientmi.

Bezpečnosť dát a zálohovanie

V dobe, keď sa čoraz viac stretávame s hrozbami kybernetických útokov by mala byť bezpečnosť pri zdieľaní citlivých dokumentov prvoradou prioritou. Účtovné kancelárie využívajú pokročilé bezpečnostné opatrenia a systémy zálohovania na ochranu citlivých údajov svojich klientov. 

Pre klientov Manitek je spoľahlivým a bezpečným úložiskom pre archivovanie digitálneho účtovníctva a iných dôležitých dokumentov Dokument manažment systému M-Files.

Podľa čoho sa rozhodovať?

Rozhodnutie medzi digitálnym a papierovým účtovníctvom môže byť pre mnohé spoločnosti kľúčové. Vzhľadom na všetky výhody, ktoré digitálne účtovníctvo prináša, je zrejmé, že mu papierové účtovníctvo viac nemôže konkurovať. Pri tejto zmene ide o krok, ktorý sa prejaví v dlhodobej udržateľnosti, zvyšovaní hodnoty práce a poskytovaní špičkových služieb. Ak by ste s implementáciou digitálneho účtovníctva potrebovali pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť.