Prečo používame ERP Systém? Hlavné benefity a dôvody, pre ktoré mu dôverujeme

19 decembra, 2023 admin

Sme aktívni v hľadaní efektívnych riešení pri práci a svojim klientom chceme poskytnúť tie najlepšie možnosti. Záleží nám na správnych IT nástrojoch, ktoré nám umožňujú organizovanie práce a spracovanie úloh v optimálnom čase. Jedným z nich je aj ERP systému IFS, v ktorom pre jeho ďalekosiahle možnosti vykonávame odbornú prácu už niekoľko rokov. 

Čo je to ERP systém?

Pod skratkou ERP sa skrýva anglické spojenie Enterprise Resource Planning a prekladá sa ako „Plánovanie podnikových zdrojov.“

Ide o firemný informačný systém navrhnutý pre zrýchlenie, zefektívnenie a automatizáciu podnikovej agendy. Všetky dáta sú uložené v jednotnej databáze s nastaviteľnými prístupovými právami, vďaka čomu sa k citlivým údajom dostanú len povolané osoby.

Prečo pracovať s ERP systémom?

Systém ERP dokáže pokryť celú firemnú agendu od začiatku jeho používania až po súčasnosť, nie je potrebné prepínať medzi viacerými systémami. Jednotný pohľad na informácie uľahčuje spoluprácu v rámci tímu. Zamestnanci v ňom zdieľajú rovnaké dáta, ktoré majú dostupné kdekoľvek a kedykoľvek. Vďaka tomu ich nemusia zdĺhavo ručne integrovať z viacerých zdrojov. Systém rovnako umožňuje efektívne riadenie interných procesov a tým skvalitnenie služieb zákazníkom. Aké výhody prináša práca v ERP systéme?

Dôveryhodnosť a autentickosť 

ERP systém garantuje autentickosť a dôveryhodnosť dát, o ktoré sa opierame. Dáta majú svoju históriu a nemažú sa. Účtovné opravy sú transparentné. To zabezpečuje vysokú hodnotu a dôveryhodnosť pre auditorov, finančné alebo štátne inštitúcie a predovšetkým pre samotných majiteľov spoločností. 

Efektivita práce 

IFS nám umožňuje mať prehľad v tom, čo je potrebné aktuálne riešiť. Nestrácame čas nepodstatnými činnosťami alebo hľadaním ďalšej pracovnej aktivity. Vďaka správnemu nastaveniu systému IFS má vedúci ekonomického oddelenia prehľad o vykonaných a nevykonaných účtovných aktivitách jeho tímu. Nemusí tak pátrať v účtovných dátach, aké pravidelné transakcie ešte neboli zúčtované. 

Operatívny prístup a účtovné výkazy na dennej báze

Kombinácia nástrojov IFS, Microsoft Power BI a M-Files zabezpečuje našim klientom operatívny prístup ku všetkým nami spravovaným dátam, údajom a dokumentom. Kombináciou týchto nástrojov zabezpečujeme už viac ako sedem rokov stopercentne digitálne účtovníctvo. 

Účtovné výkazy na dennej báze

Účtovné výkazy poskytujeme klientom na dennej báze. Neúčtujeme len daňovo, ale manažérsky, podľa potrieb klienta – na úrovni projektov, produktov, stredísk, osôb, majetkových objektov a iných segmentov, ktoré sú pre zákazníka dôležité z pohľadu sledovania rastu vlastného biznisu. 

Naše skúsenosti pretavujeme do vašich výsledkov 

S IFS pracujeme 17 rokov, čo z nás robí jeho skúsených a šikovných užívateľov. Sme partnerom, ktorý vie svojich zákazníkov v tomto systéme podporiť kompetentne a efektívne

Systém IFS vieme v prípade požiadavky klienta implementovať aj ako nové softvérové riešenie. Dokážeme zastrešiť vedenie implementácie finančného systému, poradenstvo, migráciu dát i zaškolenie nových alebo preškolenie skúsených zamestnancov. 

Systém spravujeme v oblasti financií, skladov, nákupu a projektového manažmentu. Zabezpečujeme podporu užívateľov pri nastaveniach pre efektívnejšie využívanie systému aj spoločné vypracovanie efektívnych procesov v systéme. V prípade potreby ponúkame tiež možnosť operatívneho alebo dočasného zastupovania zamestnancov pri práci v IFS.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti účtovných služieb, finančného riadenia firiem a kontrolingu v kombinácii s každodennou prácou v IFS vieme dokonale pochopiť špecifické potreby zákazníkov a ponúknuť im komplexný pohľad na spracovanie ekonomiky spoločnosti aj riadenie interných procesov.