Prvé kroky pre zefektívnenie podnikania: Spoznajte výhody digitálneho účtovníctva

12 decembra, 2023 admin

Účtovníctvo pre nás nie je len o číslach a tabuľkách. Účtovná agenda je pre nás viac ako len spracovanie dodaných podkladov. Naša práca spočíva aj v záujme o prosperujúci business našich zákazníkov, preto neprinášame len čiastočné riešenia, ale komplexný pohľad na ekonomiku spoločnosti. Ten sa nám darí dosahovať prostredníctvom šikovných softvérových riešení, ktoré môžu uľahčiť aj vaše podnikanie, správu účtovníctva a riadenie interných procesov.

V akých systémoch pracujeme?

Pri našej každodennej práci s účtovnými operáciami využívame efektívny a presný softvér ERP (Enterprise Resource Planning) systému IFS. Dáta účtovných výkazov sú pre klientov často ťažšie pochopiteľné, preto ich jasne a zrozumiteľne prezentujeme v reportovacom nástroji Power BI. Pre bezpečné a spoľahlivé archivovanie digitálneho účtovníctva a iných dôležitých firemných dokumentov využívame dokument manažment systém-u M-Files

Implementácia podnikového softvéru

Pri implementácii podnikového systému je naším prvým krokom zmapovanie všetkých interných procesov naprieč oddeleniami. Poskytneme vám všetky školiace materiály – od obchodu, cez výrobu až po distribúciu a vašich zamestnancov dôkladne zaškolíme.

Po úspešnej implementácii systému pre riadenie interných procesov nastavíme priebežné zasielanie účtovných dokladov a bankových výpisov, vďaka čomu dosiahneme optimalizáciu a maximálnu efektivitu.

Aký prínos vieme poskytnúť vašej firme?

  • Zlepšenie informácií o zostatkoch na skladoch – informácie o zostatkoch v systéme sa približujú fyzickým zostatkom, čo pomáha predchádzať chaosu pri práci,
  • lepší prehľad v stave objednávok vďaka podnikovému systému,
  • pripravujeme výstupy o hospodárskom výsledku na mesačnej báze a aktualizujeme plán hospodárskeho výsledku na daný rok,
  • lepšia informovanosť vedenia, o tom, ako je na tom firma s výnosmi, nákladmi, tržbami, očakávanou daňou z príjmu,
  • lepší prehľad o nákladoch na zákazky vďaka nastaveniu účtovania na strediská, produkty a projekty, 
  • efektívnejšie plánovanie nákladov a nepredvídanosti pre platby vďaka systému schvaľovania objednávok a nie až faktúr, aby sa predišlo finančným problémom (objednáva sa len to, na čo sú financie),
  • prehľadné vnútropodnikové vzťahy, efektívnejšia práca účtovníkov, vďaka ktorej nie je potrebné zvyšovať počet interných zamestnancov pre spracovanie nielen účtovnej agendy,
  • už vás nemusia trápiť mylné platby a oneskorené informácie o neuhradených záväzkoch a pohľadávkach, 
  • ušetríme vás prekvapení po spracovaní daňové priznania o výške dane vďaka pravidelnému reportovaniu hospodárskych výsledkov.

Okrem bežných úkonov súvisiacich s ekonomickým riadením firmy sa na nás klienti môžu spoľahnúť aj ako na partnera pre operatívne otázky. Pomôžeme vám aj pri registrácii dane z pridanej hodnoty v zahraničí, pri vykonaní ekonomického auditu v prípade súdneho sporu a dokážeme plnohodnotne zastupovať konateľa firmy.