O spoločnosti Manitek – Kto sme, čo robíme a aká je naša vízia?

15 novembra, 2023 admin

Účtovná kancelária Manitek vznikla ako spoločný projekt manželov, nadšencov pre ekonomické čísla a prácu s dátami, ktorí mali jasný cieľ. Našou víziou je využiť 20 ročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní, kontrolingu, správy dát a softvérových riešení v praxi pri pomoci našim klientom pri realizácii ich biznisu. 

Naším cieľom bolo vytvoriť účtovnú kanceláriu, ktorá ponúkne nielen spoľahlivé účtovnícke služby, ale aj partnerský prístup k ostatným oblastiam vnútropodnikového riadenia spoločností. K našim klientom patria malé a stredné firmy, ktoré nedisponujú vlastným interným ekonomickým oddelením. 

Od svojho vzniku si Manitek postupnými krokmi vybudoval povesť dôveryhodného partnera v oblasti efektívneho a spoľahlivého účtovania. Vďaka rôznorodým dlhoročným skúsenostiam sa Manitek zaujíma o komplexnosť riešenia problematiky u zákazníka, nielen o účtovno-daňové aspekty riešení. Veľmi nás teší, keď sa aj vďaka našej práci darí našim klientom ekonomicky rásť. 

Špecialisti na softvérové riešenia 

Manitek sa od svojho vzniku snaží držať krok so súčasnými technologickými trendmi, predovšetkým v spojitosti s digitalizáciou dokumentov. Preto pri svojej odbornej práci využívame širokosiahle možnosti ERP (Enterprise Resource Planning) systému IFS pre spracovanie účtovníctva. Systém umožňuje presné a efektívne spravovanie účtovných operácií, optimalizovanie workflowu dokladov a ponúka tak klientom prvotriedne služby na dennej báze. 

Pre klienta nie vždy pochopiteľné účtovné výkazy prenášame do „ľudskej podoby“ v reportovacom nástroji Power BI. Pre archivovanie digitálneho účtovníctva a iných dôležitých firemných dokumentov využívame dokument manažment systém-u M-Files.

 Záleží nám na bezpečnosti dát, čo je oblasť, ktorej mnoho firiem nevenuje dostatočnú pozornosť. Vďaka zahraničným pracovnými skúsenostiam a spoluprácam vám vieme zabezpečiť služby nielen pre slovenskú, ale aj českú, rakúsku a belgickú legislatívu

Poslanie spoločnosti

Našou hlavnou úlohou je pomôcť malým a stredným podnikom so širokým rozsahom služieb v oblasti finančného kontrolingu, účtovníctva, manažmentu interných procesov, IT a administratívnej podpory. Radi vás zbavíme bremena v podobe zaťažujúceho riadenia financií a podnikových procesov. Vy aj vaši zamestnanci sa tak budete môcť sústrediť na váš business a napredovanie spoločnosti.Vďaka dlhoročným rôznorodým odborným skúsenostiam našich kolegov nielen z oblasti účtovných služieb, ale aj z oblasti finančného riadenia spoločností, kontrolingu a nasadení ekonomických softvérových riešení vieme ponúknuť našim zákazníkom komplexný pohľad na spracovanie ekonomiky spoločnosti.